Ekonomiservice genom åren

Ekonomiservice startades av Göran Hallström i november 1991 och han har jobbat deltid fram till juli 2022 men tyckte att han nu med ålderns rätt kunde gå i pension efter mer än 50 år!!! i branchen. Han kommer att vara saknad både av oss och våra kunder. I januari 1999 började sedan Cecilia Wallgren. Hon kom från ett tidigare arbete på revisionsfirman Kinne Revision i Lidköping. I januari 2011 började Louise Wincrantz på företaget. Hon kom som nybakad gymnasieekonom men i juni 2020 så blev hon klar med sin utbildning till redovisningskonsult. Åren 1994 - 2019 fanns vi på Marumsgatan, 2019 flyttade företaget in på S:ta Annagatan men sen augusti 2022 finns vi nu på Malmgatan 40.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är som sagt en liten redovisningsbyrå med personlig service. Tillsammans har vi stor erfarenhet och genom den och det kontaktnät som vi har kan vi lösa de frågor som en företagare kan stöta på.