Ekonomiservice genom åren

Ekonomiservice startades av Göran Hallström i november 1991. Göran hade redan på den tiden god erfarenhet av företagsekonomi då han arbetat med detta under 23 år. Han jobbar fortfarande deltid, fast han sen flera år är pensionär. I januari 1999 började sedan Cecilia Wallgren. Hon kom från ett tidigare arbete på revisionsfirman Kinne Revision i Lidköping. I januari 2011 började Louise Wincrantz på företaget. Hon kom som nybakad gymnasieekonom men har redan skaffat sig mycket erfarenhet under sin tid i företaget och i juni 2020 så är hon klar med sin utbildning till redovisningskonsult. Åren 1994 - 2019 fanns vi på Marumsgatan 3 men i juli 2019 flyttade företaget in på S:ta Annagatan 14A och där finns vi idag.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är som sagt en liten redovisningsbyrå med personlig service. Tillsammans har vi stor erfarenhet och genom den och det kontaktnät som vi har kan vi lösa de frågor som en företagare kan stöta på.