Ekonomiservice genom åren

Ekonomiservice startades av Göran Hallström i november 1991. Göran hade redan på den tiden god erfarenhet av företagsekonomi då han arbetat med detta under 23 år. I november 1994 började också Lena Thörn på Ekonomiservice och även hon hade mångårig erfarenhet av ekonomiska frågor då hon klev in från bankvärlden. Samtidigt som Lena började på Ekonomiservice bytte företaget lokal och flyttade in där kontoret nu ligger, på Marumsgatan 3. Ekonomiservice fortsatte att gå bra och i januari 1999 började sedan Cecilia Wallgren. Hon kom från ett tidigare arbete på revisionsfirman Kinne Revision i Lidköping. Den senaste medarbetaren i gänget är Louise Wallgren, som i januari 2011 började på företaget. Hon kom som nybakad gymnasieekonom men har redan skaffat sig mycket erfarenhet under sin tid i företaget.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är som sagt en liten redovisningsbyrå med personlig service. Tillsammans har vi stor erfarenhet och genom den och det kontaktnät som vi har kan vi lösa de frågor som en företagare kan stöta på.