Konsten att deklarera rätt

Att upprätta sin deklaration är för de flesta personer en relativt enkel uppgift men har du sålt aktier eller fastigheter, eller står som ägare till ett företag, kan det genast bli mer komplicerat. Vi vill hjälpa dig med alla blanketter som tillkommer och som kan vara svåra att förstå. Vi vet hur blanketterna ska fyllas i på ett korrekt sätt, och vi vet också vilka avdrag du är berättigad till. Sköter vi även din bokföring och årsbokslut blir det ännu enklare då vi redan har det underlag som används för dina deklarationer.

Deklarationer för företag och privatpersoner m.m.

Vi kan erbjuda hjälp med företagsdeklarationer och skattedeklarationer, men också deklarationer vid försäljning av fastigheter, aktier och andra värdepapper. Om du som privatperson vill ha hjälp med upprättandet av deklaration, hör av dig så hjälper vi dig gärna i mån av tid.

kontorsbild