Vi är vana att ge konsultation och rådgivning

Du som driver ett företag kan ibland behöva någon att byta tankar och idéer med, någon som agerar bollplank och samtalspartner. Vi kan hjälpa dig i frågor angående ekonomiska och juridiska regler och ge rådgivning i företagsbeskattning. Det kan t.ex. gälla rutiner, kalkyler och budgetarbete för ditt företag.

Med erfarenhet kommer också möjligheten att ge goda råd

Som företagare ställs du inför många frågor där vi kan ge råd och hjälp för att reda ut din situation. Några områden där vi kan vara behjälpliga är: aktieutdelning eller löneuttag som bolagsägare, pensionsförsäkringar, firmabil eller skattefri bilersättning, bilförmån, skjuta upp och mildra skatteeffekten genom avsättning till periodiseringsfond, expansionsmedel och räntefördelning etc.

kontorsbild