Vi kan hjälpa dig med redovisningar

När du driver ditt företag måste du också kunna presentera verksamheten i siffror, både för din egen skull men också för myndigheter och banker etc. Detta kan innebära mycket pappersarbete samt tid som försvinner in i att förstå det kringliggande regelverket. För många företagare kan det då vara lönsamt och effektivt att istället leja bort denna uppgift till en redovisningsbyrå och själva koncentrera sina resurser till företagets huvudsakliga verksamheter.

Korrekt bild över ekonomin i ditt företag

Vi kan, med vår kunskap som redovisningsbyrå, hjälpa dig att upprätta en korrekt redovisning över verksamheten, vilket används som underlag för att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Vi kan även hjälpa dig med rapporter som är användbara både internt och externt. Redovisningen blir också underlaget till upprättandet av bokslut och deklarationer om du som kund även är intresserad av dessa tjänster.

kontorsbild