Nyheter

PRISBASBELOPPET 2024

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort beräkningar för prisbasbeloppet 2024. Beräkningen görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex, vilket innebär att prisbasbeloppet för 2023 höjs till 57 300 kr. Någon uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt görs dock inte.

NYTT FRÅN 2024-01-01

1: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas.

2: Höjt jobbskatteavdrag och lägre skatt för pensionärer.

3: Riksdagen har beslutat att det ska var möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt.För att göra detta måste det först var infört i bolagsordningen respektive stadgarna.

Välkommen till oss på Ekonomiservice!

Vi är en liten redovisningsbyrå i Skara som vänder oss till små och medelstora företag. Med över 30 års erfarenhet av redovisning, bokföring och företagsekonomi kan vi bli en effektiv resurs för ditt företag.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är inte någon stor byrå men erbjuder kvalificerade redovisningstjänster och professionell rådgivning inom ekonomi och skattefrågor. Stora som små företag behöver ekonomiska rådgivare med god kompetens för att bli framgångsrika. Därför satsar vi på nära samarbete, kostnadseffektiva och beprövade arbetsmetoder samt intern kompetensutveckling inom olika verksamhetsområden.

En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice