Nyheter

CORONA-TIDER

För att inte riskera högre spridningsrisk än nödvändigt: Ring och beställ tid innan du planerar ett besök till kontoret.

KRISPAKET

1: Förslag om korttidspermittering: föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med den 16 mars.2: Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

3: 3 månaders anstånd med skatteinbetalningar, kan tillämpas retroaktivt från 1/1 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket

Välkommen till oss på Ekonomiservice!

Vi är en liten redovisningsbyrå i Skara som vänder oss till små och medelstora företag. Med över 50 års erfarenhet av redovisning, bokföring och företagsekonomi kan vi bli en effektiv resurs för ditt företag.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är inte något stor byrå men erbjuder kvalificerade redovisningstjänster och professionell rådgivning inom ekonomi och skattefrågor. Stora som små företag behöver ekonomiska rådgivare med god kompetens för att bli framgångsrika. Därför satsar vi på nära samarbete, kostnadseffektiva och beprövade arbetsmetoder samt intern kompetensutveckling inom olika verksamhetsområden.

En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice