Nyheter

PRISBASBELOPPET 2023

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort beräkningar för prisbasbeloppet 2023. Beräkningen görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex, vilket innebär att prisbasbeloppet för 2023 hamnar på 52 500 kr. Det innebär bla att högsta sjukpenninggrundande inkomst blir 525 000 kr (10 pbb) för 2023.

NYA LAGAR 1 JULI 2022

1: Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr.

2: Ytterligare sänkt moms på reparationer av bla cyklar och skor.

3: Miljöbilar-ändrat förmånsvärde: Regeln om att nybilspriset ska sättas ned till ”närmast jämförbara bil utan sådan teknik” slopas och istället ska man utgå ifrån bilens miljöteknik.

Välkommen till oss på Ekonomiservice!

Vi är en liten redovisningsbyrå i Skara som vänder oss till små och medelstora företag. Med över 30 års erfarenhet av redovisning, bokföring och företagsekonomi kan vi bli en effektiv resurs för ditt företag.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är inte någon stor byrå men erbjuder kvalificerade redovisningstjänster och professionell rådgivning inom ekonomi och skattefrågor. Stora som små företag behöver ekonomiska rådgivare med god kompetens för att bli framgångsrika. Därför satsar vi på nära samarbete, kostnadseffektiva och beprövade arbetsmetoder samt intern kompetensutveckling inom olika verksamhetsområden.

En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice